Samisk kulturkompetanse og kultursensitivitet

 - Et kurs for helse, sosial og omsorgstjenesten


I følge undersøkelser gjort på begynnelsen av 2000-tallet er samiske pasienter og brukere mindre fornøyd med tilbudet til helse, sosial og omsorgstjenestene (jf.Nystad, T et.al 2006; Sørlie og Nergård 2005). Samiske pasienter og brukere rapporterer blant annet om manglende kunnskap i samisk kultur og språk. Undersøkelser gjort de senere årene viser fremdeles manglende kunnskap om samisk kultur og språk (jf. Saus et.al 2018; Øverlig, Bergman og Finstad 2017; Blix 2016, m.fl.). Fravær av tilpassede tjenestetilbud kan oppleves som belastende for samiske pasienter og brukere.

 Dette kurset skal bidra til å øke kunnskapen slik at samiske pasienter og brukeres kulturelle og språklige behov blir bedre ivaretatt.

Start filmen for å høre Piere Bergkvist fortelle om sin opplevelse av å bli møtt med kulturkompetanse og kultursensitivitet:


Kurset gir deg grunnleggende kunnskap om samisk kultur, språk, historie som påvirker samer sin;

 • Tillit til offentlige helse, sosial og omsorgstjenester
 • Forklaringsmodeller for sykdom, helse og dagliglivet 
 • Kommunikasjon og språkforståelse

Kurset består av seks kursmoduler som består av flere emner innenfor modulens tema. De seks kursmodulene er;

 • Modul 1 Samisk kultur, språk og historie
 • Modul 2 Fornorskingen – fakta og hovedpunktpunkter
 • Modul 3 Fornorskningens konsekvenser for samers identitet og helse
 • Modul 4 Samisk kulturkunnskap, kulturkompetanse og kulturforståelse
 • Modul 5 Helse, sykdomsforståelse og tradisjonell behandling
 • Modul 6 Pasientmøte og kommunikasjon

I kursmodulene foreligger det tester som innloggede deltakere kan ta, og som fører til et kursbevis etter bestått kurs.


VÅRE KURSMODULER:

Modul 1 har fire emner som skal introdusere tema som;

 • Samer og Sápmi
 • Samiske pasienter og brukere
 • Samiske pasient og brukerrettigheter
 • Samisk historie
 • Tro og åndelighet i Sápmi

For innloggede brukere vil det ligge en test under emnene som skal gjennomføres for å kunne få et kursbevis. 

For å starte modulen trykk på linken over bildet til venstre.

Beregnet tid: _______
Er under utvikling