Samisk kulturkompetanse og kultursensitivitet i møte med samiske pasienter og brukerenorsk/samisk                             svensk/samisk

sanks