Samisk kulturkompetanse og kultursensitivitet i møte med samiske pasienter og brukerenorsk/samisk                              svensk/samisk

sanks