Om kurset

Samisk nasjonal kompetansetjeneste – psykisk helsevern og rus (SANKS) tilbyr et nettbasert opplæringskurs om samisk kultur, språk og hvordan anvende dette inn i møte med samiske pasienter og brukere. Hele kurset vil bestå av seks kursmoduler.
I følge undersøkelser gjort på begynnelsen av 2000-tallet er samiske pasienter og brukere mindre fornøyd med tilbudet til helse, sosial og omsorgstjenestene (jf.Nystad, T et.al 2006; Sørlie og Nergård 2005). Samiske pasienter og brukere rapporterer blant annet om manglende kunnskap i samisk kultur og språk. Undersøkelser gjort de senere årene viser fremdeles manglende kunnskap om samisk kultur og språk (jf. Saus et.al 2018; Øverlig, Bergman og Finstad 2017; Blix 2016, m.fl.). Fravær av tilpassede tjenestetilbud kan oppleves som belastende for samiske pasienter og brukere.
Dette nettbaserte opplæringskurset vil bidra til å øke kunnskap for bedre å ivareta samiske pasienter og brukeres kulturelle og språklige behov.

Målgruppen er helse-, sosial og omsorgspersonell i kommune- og spesialisthelsetjenesten.
 
Programmet består av en samisk-norsk og en samisk-svensk versjon.
 
Programmet er laget i to versjoner med tanke på forskjellen mellom statenes lover, rettigheter og politiske prosesser overfor samiske pasienter og brukere.
  • For å komme til samisk - norsk versjon trykk på det samiske og norske flagget
  • For å komme til samisk – svensk versjon trykk på det samiske og svenske flagget.
 
Kurset kan gjennomføres som gjest eller som registrert innlogget bruker.
  • Som gjest får du tilgang til kursmodulene innhold.
  • Som registrerte innlogget bruker får du følgende tilgang; Alt innhold, tester og ved bestått program får du tilsendt kursbevis.

Sist endret: torsdag, 5 desember 2019, 08:06