Samisk kulturkompetanse og kultursensitivitet
 - Et kurs for helse, sosial og omsorgstjenesten

I følge undersøkelser er det store mangler i kunnskap om samisk kultur og språk i helse, sosial og omsorgstjenesten. (jf. Saus et.al 2018; Øverlig, Bergman og Finstad 2017; Blix 2016, m.fl.). Manglende kunnskap kan føre til misoppfatninger, feilbehandlinger og som ytterste konsekvens dødsfall.

Kurset gir deg grunnleggende kunnskap om samisk kultur, språk, historie som påvirker samer sin;
  • Tillit til offentlige helse, sosial og omsorgstjenester
  • Forklaringsmodeller for sykdom, helse og dagliglivet 
  • Kommunikasjon og språkforståelse

Start filmen for å høre Piere Bergkvist fortelle om sin opplevelse av å bli møtt med kulturkompetanse og kultursensitivitet: 

 

Kurset består av seks kursmoduler som består av flere emner innenfor modulens tema. De seks kursmodulene er;
  • Modul 1 Samisk kultur, språk og historie
  • Modul 2 Fornorskingen – fakta og hovedpunktpunkter
  • Modul 3 Fornorskningens konsekvenser for samers identitet og helse
  • Modul 4 Samisk kulturkunnskap, kulturkompetanse og kulturforståelse
  • Modul 5 Helse, sykdomsforståelse og tradisjonell behandling
  • Modul 6 Pasientmøte og kommunikasjon

I kursmodulene foreligger det tester som innloggede deltakere kan ta, og som fører til et kursbevis etter bestått kurs

   

VÅRE KURSMODULER:

Velkommen til modul 1 samisk kultur, språk og historie. modulen gir deg kunnskaper; 
  • om lovverk gjeldende for samiske pasienter og brukere
  • Samisk kultur, språk, historie og religion
Trykk på linken over bildet til venstre for å starte kursmodulen
Beregnet tid: