Samisk kulturkompetanse og kultursensitivitet i møte med samiske pasienter og brukerenorsk/samisk svensk/samisk

sanks